L e v é l t á r

 

A főplébánia levéltára 1769-től napjainkig őriz keresztelési, házassági és halotti, bérmálkozási anyakönyveket.

Anyakönyvbe betekinteni – a személyi jogok védelme érdekében – csak az 1895-ös évig, az állami anyakönyvezés megindulásáig lehetséges. Bármiféle iratot a levéltárból kivinni tilos.

A plébánia levéltárában történő kutatáshoz névre szóló és a kutatási témát megjelölő engedélyt kell kérni a

Debrecen –Nyíregyházi Püspöki Hatóságtól (címe: 4024 Debrecen, Varga u. 4., telefon: 52/431-631).