Hivatali információk


A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZBAN TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ISMERTETÉSE

 

I.       MI  A  HÁZASSÁG  ?

 

A Római katolikus Egyház a házasságot az emberi természetben gyökerező különleges isteni ajándéknak tekinti. Ennek oka, hogy „Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, férfinak és nőnek teremtette, ezért elhagyja az ember apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik és a ketté egy test lesz.” ( Teremtés könyve ) A szerelemben egymásra találó és a házasságkötéskor életre szólóan (holtomig-holtodig) elköteleződő házastársakat a hűség tartja meg abban a szeretet-szövetségben, amelyet Jézus Krisztus a farizeusokkal történő vitájában szentségi rangra emelt, amikor egyértelműen kijelentette a házasság felbonthatatlanságát: „… amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Szent Máté evangéliuma 19,6)

 

II.      KIK  KÖTHETNEK  HÁZASSÁGOT  KATOLIKUS  TEMPLOMBAN ?

 

Római katolikus templomban azok köthetnek házasságot, akik közül legalább az egyik fél római katolikusnak van keresztelve, mindketten szabad állapotúak ( nem ígértek és nem kötöttek eddig érvényes  házasságot) és komoly szándék van bennük arra vonatkozóan, hogy elfogadják és magukévá teszik a Római Katolikus Egyház tanítását a házasság szentségéről. Ezen feltételek teljesítéséről a templom plébánosának kötelessége meggyőződni, aki ezt a jegyesekkel történő hatszemközti beszélgetésben teszi meg (jegyesvizsgálat), amellyel gyakorlatilag a jegyesek megkezdik a  felkészülést a katolikus házasságkötésre. A felkészülés alatt (általában) csoportos (5-6 pár) beszélgetéseken gondolják át azt a legalapvetőbb keresztény  tanítást (család; értékrend; szerelem és szexualitás keresztény szemmel; a gyermek nem teher, hanem áldás; édesanyai és édesapai hivatás),  amelyet ma az Egyház különösen is fontosnak tart, mert 2000 év gyakorlata bizonyítja, hogy ezekre az értékekre építve lehetett mindig maradandó közösséget alapítani, olyat, amelyet reményeink szerint a jegyesek is szeretnének a saját számukra.

 

III.    MIT KELL TENNIÜK AZOKNAK, AKIK SZERETNÉNEK KATOLIKUS HÁZASSÁGOT KÖTNI?

 

1.      A házasságkötés évének első hónapjaiban (február végéig), de lehetőleg  három hónappal a tervezett házasságkötés előtt jelentkezzenek a plébánia irodájában, ahol részletes útbaigazítást kapnak a további teendőkről.

2.      A római vagy  görög katolikusnak keresztelt jegyesnek be kell szerezni egy újkeletű keresztlevelet arról a plébániáról illetve paróchiáról, ahol keresztelték.

3.       A plébánossal előre egyeztetett időpontban hatszemközti beszélgetés keretében kezdik meg a felkészülést a katolikus házasságkötésre (jegyesvizsgálat), amelyet további csoportos beszélgetések követnek a II. pontban vázolt témákban (8 téma 4 este a plébánián 6-8-ig), végül újabb hatszemközti beszélgetésben az eskető pappal felkészülnek a házasságkötés templomi  szertartására.

IV. HÁZASSÁGRENDEZÉS

Vannak olyan kapcsolatok, különféle együttélési formák, ahol elmaradt valami okból az egyházi házasság megkötése. Sok esetben

tudunk ilyenkor is segíteni. Egy telefont mindenképpen megér, hogy érdeklődjünk; Lehet-e kapcsolatunkat megfelelő módon

rendezni? Ez semmibe nem kerül.ÁPRILISTÓL OKTÓBERIG

 

MINDEN PÉNTEKEN ESTE AZOKÉRT A JEGYESEKÉRT

VÉGEZZÜK A SZENTMISÉT, AKIK A KÖVETKEZŐ NAPON

TEMPLOMUNKBAN     HÁZASSÁGOT    KÖTNEK.