Varga János ny. szabolcsi főesperes köszöntése

 

 

     Varga János nyugalmazott szabolcsi főesperes urat Szent József emléknapján bensőséges, mondhatni családias keretek között köszöntötte Tóth László plébános úr a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya főplébánia hívei és szolgálattevői körében. A ma is jó erőben és egészségben lévő, március 22-én nyolcvan éves János atya mindennapos segítsége a szolgálatukat Nyíregyházán ellátó papoknak. Jó pásztora a gyóntatószékbe betérőknek is.

     A hosszú időt Szatmárban élő atya  élő tanúságtevője a nehéz, pártállami időknek, hiteles tanúja a régi, megpróbált papságnak! Végtelen tisztelet övezi, amióta  Nyíregyházán tölti nyugdíjas éveit. Visszahozta a havi latin misék létét, alázattal szolgál - erejéhez mérten- a misézések, gyóntatások, sőt a városi keresztutak végzésében. Szeretnénk hinni, hogy a jó Isten ad még neki - és nekünk is- sok közös évet Isten dicsőségére, a lelkek megmentésére.      Isten éltessen János atya! 

 

Román Csaba József

        akolitus