04.05. Óvoda új épület alapkőletételével

 

Palánki Ferenc Debrecen- nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI tagintézményének, a Szent Imre katolikus Óvoda új épületrendszerének alapkövét 2017. április 5-én. Az ünnepségen részt vettek többek között az óvoda alapítója, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Soltész Miklós államtitkár (EMMI),  Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Vinnay Győző, Petneházi Attila országgyűlési képviselők, Molnár Katalin, az Egyházmegyei Katolikus Köznevelési Intézmények főigazgatója és Tormási Géza önkormányzati képviselő.

 

Elsőként Megyesi Mária, az intézmény igazgatója köszöntő gondolataiban elmondta, az óvodában társadalmi szempontból is fontos katolikus nevelés folyik, a benne munkálkodók — Imre Lászlóné óvodavezető és kollégái — odaadással és hozzáértéssel igyekeznek a gyermekeket fegyelemre, jó teljesítményre, minőségre nevelni, lerakva az alapjait egy helyes és erős keresztény identitástudatnak. Ezután köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vállaltak az óvoda alapításában és bővítésében (Debrecen- nyíregyházi Egyházmegye, EMMI, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata), majd reményeit fejezte ki, hogy a tagóvoda teljes felépítésének második fázisa három hónapon belül befejeződik. Jelenleg két csoportban 50 gyermeket nevelnek, a bővítéssel a 75 m2-es alapterületű kétszintes épületben további két — 50 főt befogadó — csoportszobát, a tetőtérben közösségi térnek is megfelelő kápolnát, sószobát, kiszolgálóhelyiségeket is kialakítanak. Az új épületrész Kulcsár Attila Ybl díjas építész tervei alapján készül.

Palánki Ferenc megyéspüspök arról tájékoztatott, hogy a Debrecen- nyíregyházi Egyházmegye Magyarország Kormányától közel 3 milliárd forint támogatást kapott. Így az óvodabővítés, amelyhez a szomszédos telket a helyi önkormányzattól vásárolták meg, tulajdonképpen ennek a nagy projektnek az első része. Az egyházmegye ezen túl még 9 nagyberuházást indít el, ebből nyolc köznevelési intézményt, kettő pedig műemlék templomot érint. A főpásztor hozzátette, a támogatásnak köszönhetően további lehetőséget biztosítanak azoknak a szülőknek, akik a gyermekeik életét Krisztusra, mint szegletkőre akarják építeni. A gyermekeknek nyílik az értelmük, a szívük, nem mindegy, mivel töltjük be, hogyan visszük be a szívükbe a szépséget, jóságot, tudást, a Jézus Krisztustól kapott tiszta szeretetet. A főpásztor elsősorban Istennek mondott ezért köszönetet, hálát, majd a kormánynak, aki mint mondta, egy eszköz az Isten kezében a fejlődéshez: mert „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak” (Zsolt 127,1).   

Soltész Miklós államtitkár gondolataiban a küzdelmes évtizedekre visszatekintve elmondta, tőlünk függ, milyenné tesszük a világot. A keresztény nevelés jellem- és emberformáló, több lesz az, aki egy ilyen intézményben tanul, különösen azon intézményekben, ahol óvodáskortól egészen a gimnázium végéig nevelődhet.

Ezután az államtitkár a keresztény nevelést biztosító intézmények számszerű fejlődését mutatta be: „1990 előtt az egész országban 8 katolikus iskolát engedélyezett az akkori vezetés, ahol mintegy 2500 diák tanult. Napjainkban csak a Debrecen- nyíregyházi Egyházmegye 8 köznevelési intézményeihez közel 4500 gyermek tartozik. Országosan ez 110 000 gyermeket jelent. Ehhez még hozzáadódnak a más keresztény felekezetű intézmények diákjai is. Hatalmas változásnak vagyunk a részese, amely azt mutatja, hogy van remény. Világviszonylatban sajnos az Európa keresztény felekezetű iskoláiban tanulók száma csökken, de örömmel mondhatjuk el, hogy Magyarország ezt a lemenő tendenciát megállította. Mi azt valljuk és hisszük, az egyházi iskolák nevelése jellemformáló, senki ellen nem irányul, erősíti a közösséget, keresztény identitást, amely gátat szab a liberalizmus térhódításának.”  

Jászai Menyhért alpolgármester az ünnepségen örömét fejezte ki azért, hogy a helyi önkormányzat részese lehet a 24 éve alapított egyházmegyei fenntartású „szentimrés” sikertörténetnek. A kezdetektől fogva sok eseménynek, lelkiséggel, pedagógiai tartalommal megtöltött építkezéseknek, beruházásoknak voltak a tanúi, amelyek eredményét az intézmény közel 800 tanulója is igazolja. Az alpolgármester örömmel tájékoztatott, hogy állami támogatásoknak köszönhetően a városban számtalan fejlesztést biztosítanak. Nyíregyháza közel 4000 gyermekkel 34 helyszínen tart fenn óvodai ellátást, ebből 5 egyházi fenntartásban lévő intézmény.

Végül Imre Lászlóné óvodavezető bemutatta, melyek az időkapszulába elhelyezett dokumentumok: a Szent Imre Intézmény alapító okirata, a 2016-17-es nevelési év dolgozóinak, gyermekinek névsora, egy utókornak szóló üzenet, egy a Szent László-évre készült óvodás gyermekrajz, az óvodai szakácskönyv Szent Erzsébet kenyere receptje, saját készítésű társasjáték, a „Szent Imre diákélet” című iskolai kiadvány egy példánya, a „Tappancs” című gyermekújság áprilisi száma, a Kelet Magyarország aznapi száma és az intézmény 2016-os évkönyve.

Kovács Ágnes