Olajszentelési szentmisét mutatott be Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök  egyházmegyénk papjai és a hívek közösségében 2017. április 13-án, Nagycsütörtökön a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A szentmisében a szentségek kiszolgáltatásához szükséges keresztelendők-, betegek olaja, valamint a bérmáláshoz a krizma megáldása mellett, a papi fogadalmak megerősítésére, a papszenteléskor tett ígéretek megújítására is sor került.

 

A megyéspüspök homíliájában többek között kiemelte, ezen a napon délelőtt csak egyetlen szentmise van a társszékesegyházban, az olajszentelési szentmisén a papság együtt ad hálát a papi hivatás ajándékáért. „Azért van papság, mert van Eukarisztia és azért van Eukarisztia, mert vannak papok, akik a szentmisében megjelenítik Krisztus áldozatát” — hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette, ezen a szentmisén újítják meg a papok elköteleződésüket, papi ígéretüket a hívek jelenlétében. Továbbá kifejezik szándékukat, hogy önmagukról lemondva akarnak Krisztussal egyre szorosabban egyesülni, hozzá teljesen hasonlóvá lenni.

Sajtóiroda

Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye