Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot

Szőke Gábor ózdi plébános tartotta templomunkban 

április 5-6-7-én az esti szentmisékben.