ÖRÖKBEFOGADÁS

A 16 stáció egyikét örökbefogadó keresztény ember, család, egyházi intézmény, egyházközség, lelki közösségek külön-külön vagy összefogva finanszírozzák egy állomás költségét, gondozását 5 évre és imáikban hordozzák az állomással kapcsolatos élethelyzetben lévőket. Az örökbefogadásról kapott emléklapot otthonaikban kihelyezve emlékezhetnek a vállalásukra .Az örökbefogadó(k) nevét a Sóstói tó sétánya mentén a stációkon is feltüntetjük.

 A házaspárok útjának állomásai:

1. Egymásra találtunk - életre szólóan: akiknek pl. különösen fontos a fiatalok házasságra, családi életre nevelése, hogy merjék vállalni az elköteleződést, a jegyesek felkészítése a házasságra ( Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola)

2. Az otthonunk a mi birodalmunk: akiknek pl. különösen fontos a meleg, befogadó, elfogadó családi fészek (lehetőleg családi ház :) megteremtése, ahol a Jóisten, a Szűzanya is otthonra talál ( Bartók család:Károly,Rita,Donát,Csaba,Tünde,Lili )

3. Életet adunk, életet kapunk: akiknek pl. különösen fontos az életvédelem, hogy a tervezett és a megfogant életek megszülethessenek, a gyermeket áldásnak tartsák és szerető családban növekedjenek (Fekete Sándor és Riedel Rita)

4. A szeretet fájhat: akiknek pl. különösen fontos a nagylelkű, áldozatvállalásra is kész szeretet (Nyírszőlősi Római Katolikus Egyházközség családjai)

5. A nehézségek által növekszünk: akiknek pl. különösen fontos, hogy életünk próbatételei ne törjenek össze, hanem lássuk meg bennük Isten faragószerszámát, aki formál minket az örök életre ( Három család adománya)

6. Erős gyermekeket nevelünk: akiknek pl. különösen fontos, hogy gyermekeinket az életre neveljük, hogy szeretni tudó, erős, dönteni képes, akár a jég hátán is megélő emberekké váljanak (AVINAD Családközösség)

7. Az emberélet útjának felén: akiknek pl. különösen fontos, hogy válsághelyzetekben (különösen az életközép krízis idején), félelmeiket, korlátaikat megtapasztalva a házaspárok a Jóistentől kérjenek segítséget, ne futamodjanak meg a problémák elöl más kapcsolatba menekülve, hanem társukba kapaszkodva vívják meg harcukat (Kovács Szabó Gagus)

8. Másokkal együtt erősebbek vagyunk: akiknek pl. különösen fontos az erőt és életet adó közösség ( Magyarok Nagyasszonya Főplébánia)

9. Küldetésünk van! akiknek pl. különösen fontos, hogy fényt gyújtsunk, hogy az emberek megtalálják az Istenhez, az igazi boldogsághoz vezető utat, hirdessük a Jóisten örömhírét nem csak szavainkkal, hanem elsősorban életünkkel ( Péntek 8:05 Bt)

10. Hűek maradunk: akiknek pl. különösen fontos a hűség Istenhez, Egyházunkhoz, közösségünkhöz, Alapítónkhoz, a számunkra fontosnak tartott értékekhez és nem utolsó sorban házastársunkhoz, akivel nap mint törekszünk arra, hogy kapcsolatunkat ápoljuk, elmélyítsük (Fokoláre lelkiség)

11. Elengedjük gyermekeinket: akiknek pl. különösen fontos, hogy fiataljainkat ne tekintsük saját tulajdonunknak, hanem segítsük őket a szárnybontogatásban, hogy megtalálják hitüket, hivatásukat, társukat, hogy ne féljenek vállalni a rájuk váró kihívásokat (Egy nyíregyházi Cursillo-s kiscsoport)

12. Együtt időseinkkel: akiknek pl. különösen fontos, hogy meglássuk az erőben talán fogyatkozó testben is a kincset, az értéket, és támogatni tudjuk őket, hogy méltóságukat megőrizzék, hogy értékesnek érezzék létüket(Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete)

13. Megöregszünk, aratunk: akiknek pl. különösen fontos, hogy az időskor felé közeledve merjük, tudjuk átadni a kincseket, amiket gyűjtöttünk, hogy ebben az életszakaszban is szeretetet sugározzunk (Groska Tibor és Groska Tiborné)

14. Mindennek értelme van: akiknek pl. különösen fontos, hogy életünk minden eseménye, nem csak az örömök, hanem a nehézségek mögött is meglássuk Isten gondviselő jóságát, hogy állítja számunkra a váltót, hogy minél közelebb vezessen minket magához ( Dr.Angyalné Dr.Sátorhegyi Éva)

15. Hálát adunk: akiknek pl. különösen fontos a derűs, bizakodó, hálás szív, aki nem a rosszra, a negatívumokra fókuszál, hanem nyitott szemmel igyekszik megtalálni a mindennapok apró örömeit, Isten kis „prófétáit”, ajándékait (Zsatku család: László,Mónika, Gergely, Bettina)

16. Otthon a mennyei Atyánál: akiknek különösen fontos, hogy szívünkbe őrizzük és imáinkkal kísérjük szeretett halottainkat( Tervey Zoltán és felesége Hadnagy Ágnes)