2017. 10. 08.                                                               ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP

 

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **     

     

1.     Október hónapban, minden este 1/ 4 6-tól közösen végezzük a rózsafüzért. Szeretettel kérjük a testvéreket, rózsafüzér társulatokat, akolitusokat, hogy aki csak tud, az minden este kapcsolódjon be közös imádságunkba.

 

2.     2017. október 10-én, kedden Rómában szentelik diakónussá Németh István teológust, aki egy tanéven keresztül plébániánkon folytatja diakónusi szolgálatát, gyakorlatát. Imádkozzunk érte, hogy Jézus Szíve szerinti jó pap lehessen.

 

3.     Téged is vár a 2 éve működő fiatal házaspárok, jegyesek és egyedülállók közössége, a Fiatal Felnőttek Klubja! Minden hónap 2. és 4. szerda este szentmisét követően a Plébánián találkozunk egy-egy közös vacsorára, filmnézésre, vagy beszélgetésre, imára - az este úgy alakul, ahogy mi résztvevők és a Gondviselés alakítja. Következő találkozó: 2017. október 11. Várunk sok szeretettel! A Fiatal Felnőttek és Tomka Magdolna nővér.

 

4.     Az Idősügyi Tanács és városunk Polgármestere szeretettel hívja a nyugdíjasokat 2017. október 11-én, rossz idő esetén 12-én 9 órától ingyenes állatkerti látogatásra Sóstón.

 

5.     Újra indul plébániánkon a Szentlélek Szeminárium. Első alkalom: Október 17-én, kedden 18 órakor kezdődik és 21 óráig tart. 9 héten keresztül várjuk a kedves Testvéreket, azokat is, akik már korábban elvégezték! A Szeminárium lelki vezetője: Keresztes László atya.

 

6.     Sárospatakra szervezünk egyházközségi kirándulást 2017. október 23-án, hétfőn, az alábbi programokkal: bazilikalátogatás, Szent Erzsébet litánia, várlátogatás, ebéd, délutáni programok. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a plébánián és a sekrestyében kérhető.   Két autóbusz megtelt, a harmadik buszra még várjuk a jelentkezőket!

 

7.     Hétfőn este katekézis, kedden délután Idősek Akadémiája, pénteken délután hittanórák és este bibliaóra lesz a plébánián.

 

8.     Megköszönjük mindazok segítségét, akik adományaikkal, kétkezi munkájukkal hozzájárultak a templombúcsúnk méltó megünnepléséhez. Isten fizesse meg jóságúkat!

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!