2017. 10. 01.                                                                ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

 

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **     

     

1.     Október hónapban, minden este 1/ 4 6-tól közösen végezzük a rózsafüzért. Az első ünnepélyes szentolvasót a mai vasárnap végezzük. Szeretettel kérjük a testvéreket, rózsafüzér társulatokat, akolitusokat, hogy aki csak tud, az minden este kapcsolódjon be közös imádságunkba.

 

2.     Szerdán az esti szentmise után 19 órától képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.

 

3.     Csütörtökön az esti szentmise után akolitus gyűlést tartunk a plébánián.

 

4.     Október 8-án, vasárnap, Magyarok Nagyasszonya Főünnepén, társszékesegyházunk búcsúünnepén, fél 11-kor a búcsúi szentmisét Dr. TERNYÁK CSABA egri érsek úr mutatja be. Az ünnepi szentmisére szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket! ! A feladatok beosztása miatt 10 órára várjuk az asszisztenciába a ministránsokat, akolitusokat!

        A búcsúi szentmise után a kerület papjait látjuk vendégül a plébánián, illetve a templom bejáratánál a híveket és vendégeket, amelyre kérnénk a kedves Testvéreket, hogy lehetőséghez mérten járuljanak hozzá egy-egy tálca kézbe vehető süteménnyel. A süteményeket leadhatják a plébánián és a sekrestyében.

Mivel a búcsúi nap egyházközségünk szentségimádási napja idén vasárnapra esik, ezért előtte való nap, október 7-én a fél 8 órai szentmise végén kitesszük az Oltáriszentséget, és szentségimádást tartunk délután 14.45-ig. Kérnénk az egyházközségben működő közösségeket, imacsoportokat, hogy lehetőséghez mérten szervezzenek meg egy-egy órát a templomi imádságra. Jelentkezni lehet a sekrestyében!

 

5.     Nagymarosi Ifjúsági Találkozó lesz október 7-én, szombaton, melyre 16 éves kortól várjuk a fiatalok jelentkezését. További információ és jelentkezés Nagy Zsolt atyától kérhető.

 

6.     Téged is vár a 2 éve működő fiatal házaspárok, jegyesek és egyedülállók közössége, a Fiatal Felnőttek Klubja! Minden hónap 2. és 4. szerda este szentmisét követően a Plébánián találkozunk egy-egy közös vacsira, filmnézésre, vagy beszélgetésre, imára - az este úgy alakul, ahogy mi részvevők és a Gondviselés alakítja. Következő találkozó: 2017. október 11. Várunk sok szeretettel! A Fiatal Felnőttek és Tomka Magdolna nővér.

 

7.     Újra indul plébániánkon a Szentlélek Szeminárium. Első alkalom: Október 17-én, kedden 18 órakor kezdődik és 21 óráig tart. 9 héten keresztül várjuk a kedves Testvéreket, azokat is, akik már korábban elvégezték! A Szeminárium lelki vezetője: Keresztes László atya.

 

8.     Sárospatakra szervezünk egyházközségi kirándulást 2017. október 23-án, hétfőn, az alábbi programokkal: bazilikalátogatás, Szent Erzsébet litánia, várlátogatás, ebéd, borkóstolás. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a plébánián és a sekrestyében kérhető.   

 

9.     Hétfőn este katekézis, kedden délután Idősek Akadémiája, pénteken délután hittanórák és este katekumen foglalkozás lesz a plébánián.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!