2017. 07. 16.                                                                    ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **     

   

1.     Ma délután fél 6-kor lorettói litániát végzünk templomunkban.

 

2.     A mai vasárnap az este 18 órakor kezdődő szentmisét a sóstói Házaspárok útja stációk örökbefogadóinak élő és elhunyt családtagjaiért mutatjuk be. A szentmisén részt vesznek a magyarországi schönstatt családmozgalom képviselői.

 

3.     Plébános atya július 23-án, vasárnap a fél 11 órai szentmisében köszön el egyházközségünktől. Erre az alkalomra az asszisztenciába szeretettel hívjuk és várjuk az akolitusokat és a ministránsokat. Az egyházközségben működő közösségeknek és csoportoknak a szentmisét követően a plébánia dísztermében lesz lehetőségük elköszönni László atyától. A személyes búcsúzásra is itt biztosítunk lehetőséget. Jöjjünk el minél többen, adjunk hálát a városunkban, egyházközségünkben eltöltött 3 évéért. Imáinkkal kísérjük őt tovább, hogy a Debrecenben rábízottaknak is jó plébánosa lehessen.

 

4.     A DEBRECEN – NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE BÚCSÚJA, a hagyományokhoz híven a MÁRIAPÓCSI KEGYTEMPLOM tábori oltáránál kerül megrendezésre július 30-án, vasárnap, amelyre autóbuszokat indítunk. A buszok a társszékesegyház oldalától fognak indulni reggel 7.45 órakor. Jelentkezni a sekrestyében és a plébánián lehet. Az útiköltség ára 1000 Ft. Az ünnepi szentmisét PALÁNKI FERENC megyéspüspök úr mutatja be délelőtt 10 órakor. A szentmisén koncelebrálnak egyházmegyénk papjai. A Társszékesegyházunkban ezen a vasárnapon a 9 és fél 11 órai szentmisék elmaradnak.

 

5.     A borbányai Szent László templomunk felújítási munkálatainak fedezésére gyűjtést szervezünk. Az adományozás lehetőségeiről a hirdetőn olvashatnak. Kérjük továbbra is a kedves Hívek nagylelkű adományait!

  

 

 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!