2017. 07. 02.                                                                   ÉVKÖZI XIII. VASÁRNAP

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **     

   

 

1.     A mai vasárnap, a szentmisékben a perselyadományokat, az úgynevezett Péter-filléreket, a Szentszék kiadásainak és karitatív tevékenységének segítésére gyűjtjük. Kérjük a Testvérek nagylelkű adományait.

 

2.     Ma délután 5 órakor szentségimádási órát végzünk templomunkban.

 

3.     Csütörtökön elsőcsütörtök lesz. Az esti szentmisében papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A misét követően szentségimádást végzünk.

 

4.     Pénteken, elsőpéntek lesz. A fél 8-as és az este 6 órai szentmise végén szentségimádást végzünk. A betegek gyóntatása a szokott módon történik.

 

5.     Az egyházmegyénk területi és személyi átszervezése kapcsán 2017. augusztus 1-vel Palánki Ferenc megyéspüspök atya TÓTH LÁSZLÓ plébános atyát kinevezte a debreceni Megtestesülés plébánia plébánosává. A Nyíregyházi Főplébánia, azaz egyházközségünk plébánosává FELFÖLDI LÁSZLÓ püspöki helynök atyát nevezte ki.  

Szintén augusztus 1-vel a Kertvárosi Plébánia vezetésével PANKOTAI JÓZSEF demecseri plébánost nevezte ki. A Kertvárosi Plébánia látja majd el Nyírszőlős és Borbánya városrészeket.

BÁKONYI JÁNOS atya Jósavárosi szolgálata mellett, egyetemi lelkészként és a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola lelki vezetőjeként folytatja tovább lelkipásztori szolgálatát városunkban.

 

6.     A borbányai Szent László templomunk felújítási munkálatainak fedezésére gyűjtést szervezünk. Az adományozás lehetőségeiről a hirdetőn olvashatnak. Kérjük továbbra is a kedves Hívek nagylelkű adományait!

  

 

 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!