2017. 04. 09.                                                                                         Virágvasárnap

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **    

1.     Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán hétköznapi miserend lesz templomunkban. Nagyszerdán, Nagypénteken és Nagyszombaton a reggeli miséket követően 12 óráig gyónási lehetőséget biztosítunk.

 

2.     Nagyhétfőn reggel fél 9-től nagytakarítást szervezünk a Társszékesegyházba. Szeretnénk méltóvá tenni a templomot és külső környezetét, ezért hívjuk és várjuk a segítőket, asszonyokat, férfiakat, fiatalokat!     

 

3.     Nagykedden az esti szentmise után képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.

 

4.     Társszékesegyházunkban Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor Jeremiás próféta siralmait imádkozzuk.

            Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor Társszékesegyházunkban lesz az olajszentelési mise, a főpásztor vezetésével. Hívjuk a kedves testvéreket, hogy aki teheti, jöjjön el erre a szép szertartásra. Nagycsütörtökön este 6 órakor lesz az Utolsó Vacsora emlékére végzett püspöki szentmise. A szentmisét követően közös virrasztásra hívjuk a kedves testvéreket.

 

5.            Nagypénteken, reggel 7 órakor kezdődő Jeremiás próféta siralmai után kb. 1/2 8-tól keresztutat végzünk. Este 6 órakor az Úr szenvedése ünnepének szertartása lesz Püspök úr vezetésével.

 

6.            Nagyszombaton régi szép szokás szerint a Szent Sír látogatására bátorítjuk a kedves testvéreket.

              Este 2000 órakor kezdjük Bosák Nándor püspök atya vezetésével a Húsvét Vigíliai szertartást, mely a feltámadási körmenettel és szentségi áldással fejeződik majd be.

       A szertartás előtt korlátozott számban árusítunk gyertyákat és gyertyaburákat, ezért akinek lehetősége van, hozzon magával.  Igyekezzünk mindhárom nap szertartásain részt venni, mert így lesz igazán teljes, a húsvéti ünneplésünk!

 

7.          Kérjük a szertartásokon liturgikus szolgálatot teljesítőket, ministránsokat, akolitusokat, a szertartások megkezdése előtt fél órával már jelentkezzenek a sekrestyében, hogy a liturgikus szolgálatuk rendezett és szép lehessen.

             A ministránsok számára április 12-én, Nagyszerdán délután 18.30-tól asszisztencia próbát tartunk, kérjük a kicsiket és a nagyokat, hogy ezen a megbeszélésen mindenképp vegyenek részt.

 

8.         Húsvétvasárnap, vasárnapi ünnepi miserendet tartunk, fél 11 órakor Palánki Ferenc püspök atya mutat be szentmisét. A délelőtti szentmisék után igény szerint pászkaszentelés lesz, a templom előtt a téren. Húsvéthétfőn is, vasárnapi miserend lesz templomunkban. Jelezzük a kedves Testvéreknek, hogy Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn nem lesz gyóntatás templomunkban.

 

9.     A városunk valamennyi katolikus templomában lesznek nagyheti és húsvéti szertartások és szentmisék. Ezek kezdési időpontjai a plébánia honlapján és a hirdetőn megtekinthetőek.

 

10.  Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy lehetőségük van, adójuk 1 + 1 % - át, a Magyar Katolikus Egyház, valamint Egyházközségünk alapítványa javára felajánlani. Egyházunk technikai száma: 0 0 1 1. Az alapítványunk új nevet kapott: Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Alapítvány néven szerepel az idei évtől, de az adószáma nem változott. Alapítványunk adószáma megtalálható a hátsó perselynél. A felajánlásokat előre is köszönjük!