2017. 04. 02.                                                               NAGYBÖJT V. VASÁRNAP

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

 

1.        A mai vasárnap, a Püspöki Kar rendelkezése értelmében, a szentmiséken a Szentföld javára lesz gyűjtés. Nagylelkű adományaikat szeretettel köszönjük. Délután 5 órától szentségimádási órát tartunk templomunkban.

 

2.        Ma Feketevasárnap van. Régi szokás szerint a templomi kereszteket letakarjuk és csak nagypénteken, az esti püspöki szertartáson fogjuk leleplezni.      

 

3.        Templomunkban a NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT április 5-6-7-én (szerda- csütörtök-péntek), az este 6 órakor kezdődő szentmisékben lesz megtartva.

    A lelkigyakorlatot SZŐKE GÁBOR ózdi plébános úr fogja tartani. Nyomatékosan kérjük a testvéreket, hogy a húsvéti szentgyónásaikat - ha eddig még nem végezték el – a lelkigyakorlatos esték alatt végezzék el. Legyünk figyelmesek és hozzunk ennyi áldozatot azért, hogy megtisztult lélekkel tudjunk megérkezni az ünnepbe!

 

4.        Április 6-án, első csütörtökön az esti szentmise után akolitus gyűlést tartunk. Az esti szentmise után szentségimádást végzünk papi és szerzetesi hivatásokért.

 

5.        Április 7-én, első pénteken a reggeli fél 8-as szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát, délután 17 órakor szülői értekezletre várjuk a plébánián az idén bérmálkozó gyermekek szüleit.

 

6.        Április 8-án, szombaton tartjuk, a 26. VÁROSI KERESZTUTAT, amelyen Palánki Ferenc megyéspüspök úr is részt vesz. A keresztút a Vasgyár utcai Szent Antal kápolnától indul délután 2 órakor és a temetőben ér véget.

A Keresztútra ének- és imafüzetek megvásárolhatóak a sekrestyében és a plébánián. Ára: 300 Ft. 

 

7.        Jövő vasárnap VIRÁGVASÁRNAP lesz, a Nagyhét kezdete. Fél 11 órakor barkaszenteléssel egybekötött szentmisét végzünk templomunkban, a passiót egyházközségünk énekkara énekli. Barkaszentelés csak ezen a szentmisén lesz, ezért erre a misére hívjuk azokat, akik barkát szeretnének szenteltetni. 

 

8.         A virágvasárnappal kezdődő nagyhét szertartásaira felkészítő foglalkozást tartunk április 7-én, pénteken 16:00-tól és április 12-én, szerdán este 18:30-tól társszékesegyházunkban. Minden olyan ministránst szeretettel hívunk és várunk, akik az ünnepi szertartásokon részt kívánnak venni.

 

9.        A Szent Imre Katolikus Óvoda 2017 szeptemberétől új óvodai csoportjaihoz vallását gyakorló óvodapedagógusokat és dajkákat alkalmaz a beiratkozó gyermekek létszámától függően. A pályázat leadható az óvodában, Szarvas u. 19 sz. alatt, benyújtásának határideje: 2017. április 20.  Az új épületrész alapkőletétele 2017. április 05-én 13.00 órakor lesz, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Szeretettel várjuk óvodánk új csoportjaiba azokat a gyermekeket 3 -6 év között, akiket szüleik keresztény értékrend szerint szeretnének neveltetni. Az óvodai beiratkozás ideje: 2017. április 20-21-24.

 

10.     A Szent Sír virágaira a padok végén megtalálható perselybe helyezhetik el adományaikat, amelyeket szívből köszönünk.  

 

 

 Dicsértessék a Jézus Krisztus!